масите

същ. - обикновените хора, общата маса, простият народ

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ИРИБАДЖАКОВ —         Николай Николов (р. 11.10.1920, Долна Оряховица), болг. философмарксист, академик БАН с 1981. Чл. БКПс1940, чл. ЦК БКП в 1962 66 и с 1971. В 1943 44 участвовал в антифаш. партизанской борьбе. Отв. редактор теоретич. органа БКП «Ново… …   Философская энциклопедия

  • аниматор — (лат animare оживее/ожувува вдахне/вдахнува живот) 1. цртач на почетни и завршни движења во цртан филм, 2. поттикнувач, човек што ги поттикнува масите за културно забавни и други активности …   Macedonian dictionary

  • изостазија — (грч. isos, stasis стоење) геогр, состојба на рамнотежа на масите во Земјината кора …   Macedonian dictionary

  • трибун — (лат. tribunus) 1. во стар Рим: старешина на околија (на триба) народен застапник пред благородничките власти 2. истакнат говорник, народен водач, популарен човек кај масите 3. фиг. народен водач, демагог …   Macedonian dictionary

  • харизма — (грч. charisma милосрден дар) 1. во теологијата: божествена дарба, свето вдахновение, особена моќ стекната со божја милост видовитост, моќ за комуницирање со светците 2. фиг. моќ за неодоливо привлекување на масите за разлика од авторитетот,… …   Macedonian dictionary

  • обикновените хора — словосъч. общата маса, масите, простият народ …   Български синонимен речник

  • общата маса — словосъч. обикновените хора, масите, простият народ …   Български синонимен речник

  • простият народ — словосъч. обикновените хора, общата маса, масите …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.